Зошит для письма №2

Название на украинском языке:Зошит для письма №2

Название на русском языке:Тетрадь для письма № 2


Описание на украинском языке:У «Зошиті для письма №2» продовжується вивчення букв українського алфавіту в тому самому порядку, як і в «Букварі». Ілюстрації до прописів в обох зошитах, виконані на належному рівні, несуть функціональне навантаження- за кожною ілюстрацією має проводитись відповідна робота на складання звукових моделей слів, відгадування слів за поданими моделями або фрагментами, складання речень за малюнком і схемою. Крім того, зошит містить вправи розвивального характеру, спрямовані на формування вмінь порівнювати, зіставляти, аналізувати, на розвиток кмітливості, спостережливості, а також на списування з друкованого тексту.В комплекті до цього зошита ідуть:1. Зошит для письма, 1 кл., № 12. Букварь, 1 кл.3. Супутник Букваря, 1 кл.4. Післябуквар, 1 кл.5. Зошит з читання, 1 кл.

Описание на русском языке:В «Тетради для письма № 2» продолжается изучение букв украинского алфавита в том же порядке, как и в «Буквари». Иллюстрации к прописей в обоих тетрадях, выполненные на должном уровне, несут функциональную нагрузку из-за каждой иллюстрацией должна проводиться соответствующая работа на составление звуковых моделей слов, отгадывание слов по представленным моделям или фрагментами, составление предложений по рисунку и схеме. Кроме того, тетрадь содержит упражнения развивающего характера, направленные на формирование умений сравнивать, сопоставлять, анализировать, на развитие сообразительности, наблюдательности, а также на списывание с печатного тексту.В комплекте к этой тетради следуют: 1. Тетрадь для письма, 1 кл., № 12. Букварь, 1 кл.3. Спутник Букваря, 1 кл.4. Пислябуквар, 1 кл.5. Тетрадь по чтению, 1 кл.


Издательство: Видавничий дім ОСВІТА

закажите разработку сайта на internetsite.com.ua
Яндекс.Метрика