Супутник Букваря 1 клас

Название на украинском языке:Супутник Букваря, 1 клас

Название на русском языке:Спутник Букваря, 1 класс


Описание на украинском языке:У посібнику вміщено цікаві тексти, доступні за обсягом і складністю для читання шестилітніми першокласниками, і тексти для учнів, які вже навчилися читати під час підготовчих занять до школи.Значну частину завдань побудовано на основі малюнків, головоломок, ребусів, що відповідає віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку. Цінність «Супутника букваря» і в тому, що в ньому належну увагу приділено роботі зі словом. Діти ознайомлюються зі словами з протилежним значенням, омонімами, синонімами, вправляються в промовлянні скоромовок, відгадуванні загадок.У посібнику вміщено цікаві тексти, доступні за обсягом і складністю для читання шестилітніми першокласниками, і тексти для учнів, які вже навчилися читати під час підготовчих занять до школи. В комплекті до цього посібника ідуть:1. Зошит для письма №1.2. Зошит для письма №2.3. Буквар, 1 кл.4. Післябуквар, 1 кл.5. Зошит з читання, 1 кл.

Описание на русском языке:В пособии помещены интересные тексты, доступные по объему и сложности для чтения шестилетнего первоклассниками, и тексты для учащихся, которые уже научились читать в подготовительных занятий к школи.Значну часть задач построено на основе рисунков, головоломок, ребусов, что соответствует возрастным особенностям детей младшего школьного возраста. Ценность «Спутника букваря» и в том, что в нем должное внимание уделено работе со словом. Дети знакомятся со словами с противоположным значением, омонимами, синонимами, упражняются в произнесении скороговорок, отгадывании загадок.У пособии помещены интересные тексты, доступные по объему и сложности для чтения шестилетнего первоклассниками, и тексты для учащихся, которые уже научились читать в подготовительных занятий к школы. В комплекте к данному руководству идут: 1. Тетрадь для письма № 1.2. Тетрадь для письма № 2.3. Букварь, 1 кл.4. Пислябуквар, 1 кл.5. Тетрадь по чтению, 1 кл.


Издательство: Видавничий дім ОСВІТА

закажите разработку сайта на internetsite.com.ua
Яндекс.Метрика