Природознавство

Название на украинском языке:Природознавство

Название на русском языке:Естествознание


Описание на украинском языке:Зміст підручника структуровано за розділами (Вступ, «Світ, у якому ти живеш», «Світ неживої природи», «Світ живої природи», «Рідний край», «Моя країна - Україна», «Запитання до природи») і спрямовано на формування в молодших школярів основ екологічної культури - засвоєння елементарних екологічних знань та вмінь, усвідомлене використання їх у конкретних життєвих ситуаціях, відповідальне ставлення до природи.

Описание на русском языке:Содержание учебника структурирован по разделам (Введение, «Мир, в котором ты живешь», «Мир неживой природы», «Мир живой природы», «Родной край», «Моя страна - Украина», «Вопросы к природе») и направлено на формирование у младших школьников основ экологической культуры - усвоение элементарных экологических знаний и умений, осознанное использование в конкретных жизненных ситуациях, ответственное отношение к природе.


Издательство: Генеза

закажите разработку сайта на internetsite.com.ua
Яндекс.Метрика