Математика

Название на украинском языке:Математика

Название на русском языке:Математика


Описание на украинском языке:Підручник «Математика» є основою НМК. Чітка структура, особливості макета дають змогу дотримуватися єдиного підходу під час вивчення навчального матеріалу. Рубрика «Перевір свої знання» допоможе вчителеві організувати повторення, узагальнення, а також контроль знань учнів на певних етапах навчання. Оригінальне художнє оформлення відповідає віковим особливостям учнів, робить підручник цікавим для школяра, допомагає реалізувати мотиваційну функцію навчання.

Описание на русском языке:Учебник «Математика» является основой НМК. Четкая структура, особенности макета позволяют придерживаться единого подхода при изучении учебного материала. Рубрика «Проверь свои знания» поможет учителю организовать повторение, обобщение, а также контроль знаний учащихся на определенных этапах обучения. Оригинальное художественное оформление соответствует возрастным особенностям учащихся, делает учебник интересным для школьника, помогает реализовать мотивационную функцию обучения.


Издательство: Видавничий дім ОСВІТА

закажите разработку сайта на internetsite.com.ua
Яндекс.Метрика